top of page

Södra Sandby

Fotoutflykt till Södra Sandby inbjudna av Kalmar FK 6/8 2022

Lördagen den 6 augusti var vi inbjudna till gemensam fotoutflykt tillsammans med KFK.
Utflykten var annonserad till sjöribban i Södra Sandby på östra sidan av Öland. Lokalen
ligger alldeles norr om utgrävningarna vid Sandby fornborg. Lena Johansson från KFK
hälsade välkommen och gav en kort historia om området. Utflykten varade i ca 2,5
timmar med promenad längs sjöängarna till udden Hålnäs. Väder alldeles utmärkt med
klar himmel dock med lite snål blåst från väst.

ÖFK ställde upp med åtta medlemmar inkluderat Ulrika B som är ny medlem, och vi
hälsar henne välkommen till vår klubb. Tyvärr var det få medlemmar från Kalmar FK
som ställde upp. Hålnäs, utflyktens mål, är ett nedlagt skjut- och övningsfält från svunna tider då F12
fortfarande var verksamt i Kalmar. Platsen är beryktad i den mening att flera
drunkningsolyckor har inträffat då strandpartiet ibland har kraftiga
undervattensströmmar. Ingen i gruppen hade för avsikt att bada efter denna inhämtade
kunskap och vi var lika många som kom åter till garnhagen för fika.

Under vår fotopromenad kunde vi se en skiftande strandremsa, med malört,
nyponbuskar, stenhällar och sand tillsammans med en liten hamn.
På sjöängarna betande kor och i luften såg vi 10 tranor på sin resa åter mot södra Europa.
Måsar, skarvar och olika snäppor skymtade också tillsammans med en herr häger.
Ett par mycket övergivna hus fanns också. Liksom en liten naturcamping. Vi som
passerade tycker det är synd att dessa övergivna hus får förfalla och inte komma till
användning på ett bättre sätt på en fin plats.

Ett stort tack till Lena för en fin dag på östra sidan av Öland. En plats som kan
rekommenderas även då vi inte är ute och fotograferar.

Ölands Fotoklubb/gm Bengt Nyrén

bottom of page