top of page

KM4 2023 Glädje

Här kommer enl. önskemål vår rangordning och kommentering av de, enligt vårt tycke, tio främsta bilderna i Ölands FK:s interna tävling KM3 2023 med temat ”Glädje”.

Vår domarkommittés fyra personer ombads att var och en välja ut och kommentera de 10 bästa bilderna. Efter detta konstaterades att sex bilder valts ut av alla fyra och två valts av tre personer. Ytterligare två bilder lade till och sedan rangordnades dessa tio bilder och kommentarerna diskuterades och jämkades ihop för att ge ett enhetligt utlåtande.


Vellinge FK:s domarkommittén bestod av: Lennart Hansson, Rolf Ingemansson, Magnus Clarén och Tomas Hansen.


Vi tackar för förtroendet att få bedöma era bilder och hoppas att ni är nöjda med vårt arbete och förstår våra kommentarer. Nedan följer de tio främst placerade bilderna.

bottom of page