top of page

KM2 2023 Nära

Det har varit riktigt kul och stimulerande att få ta det av era bilder på temat ”NÄRA”. Ett spännade tema med flera bottnar. Allt från rena macrobilder till bilder som skildrar närhet. Vi upplever att det genomgående var hög kvalitet på bilderna och att samtliga bilder uppfyller temat.


Vårt uppdrag var att välja ut tio bilder, vilket inte var lätt, samt kommentera dessa.

bottom of page