top of page

KM1 2022 Fika

Kära Fotovänner i Ölands Fotoklubb!


Vi i Ställdalens Fotoklubb tackar för förtroendet att bedöma era bilder med mottot Fika.


Uppgiften har engagerat juryn, som bestod av nio medlemmar under ledning av klubbens ordförande, Björn Öringbäck, som också har författat denna sammanställning av rangordning av era bilder samt kommentarer till dessa.


Rent generellt kan vi konstatera att det är en ganska spretig samling bilder, både vad beträffar fotografisk kvalitet och tolkning av mottot. För att hamna bland de placerade måste bilderna uppfylla kraven inom båda områdena.


Bilderna kommer i placeringsordning från 1:a till 10:e plats. Övriga bilder, d.v.s. från och med bild 11, kommer i slumpvis vald ordning

bottom of page