top of page
99 14 Sören.jpg

VANLIGA FRÅGOR

Användbar information

MÅSTE JAG VARA MEDLEM FÖR ATT DELTA?

Du är välkommen att titta på dessa sidor utan att vara medlem. Njut det fina och inspirerande naturfoto. Det krävs att du är medlem i klubben för att kunna göra inlägg eller lägga upp bilder.

Årsavgift och betalsätt

GDPR

Klubbentillämpar persondataskyddslagen, GDPR. Denna kräver tydligt godkännande från er medlemmar att klubben får hantera er persondata (medlemsregister, epost samt namn på klubbwebben) Det går inte längre att vara medlem utan att ha godkänt att klubben hanterar denna persondata.

Styrelsen i Ölands Fotoklubb är personuppgiftsansvariga och medlemmars uppgifter skyddas enligt de lagar och regler som gäller enligt Dataskyddsförordningen. Har du frågor kring hantering av personuppgifter vänlig kontakta styrelsen. Mer info på 

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ 

om vad som gäller i hantering av personuppgifter.

Därför, betalar ni medlemskapet för 2020, så godkänner ni att klubben får hantera er persondata enligt GDPR.

Ölands Fotoklubb förbehåller sig rätten att publicera medlemmars bilder som är upplagda på hemsidan i andra sociala kanaler som Ölands Fotoklubb förfogar över eller i kommersiella utskick för att göra reklam för Ölands Fotoklubb. Det kan t.ex. vara våran sida på Facebook eller vid marknadsföring till kommande event i utskick till andra fotoklubbar eller liknande. Om Du inte samtycker till denna distribution av just dina bilder, var vänlig kontakta styrelsen.

Distrubution av bilder på hemsidan

Årsavgiften är 200kr/år och 100kr/år för studerande och familjemedlemmar
Ny medlem betalar 100kr för medlemskapet det första året (okt-dec år 1 +jan-dec år 2)
Ny medlem i kategorin stud. och familjemedlem 50kr/år med samma som ovan
Betala via bankgiro 5303-8816  eller med Swish 123 330 05 63

bottom of page