top of page

Styrelsens kommentar till Janne E:s inlägg

Styrelsen i ÖFK ser ett behov av att förstärka kassan då vi har utgifter som ökar och medlemsavgiften som enda inkomstkälla inte räcker till i ett längre perspektiv. Av denna, den enda, anledning har vi kontaktat de båda kommunerna på Öland och RSF för att söka verksamhetsstöd för 2024. Detta har hörsammats och vi har tilldelats sammantaget 12 000 kr. för detta år. Vi kommer fortsätta detta arbete med ytterligare ansökningar.


I samband med denna ansökan till Mörbylånga kommun uppmanades vi att skapa och godkänna en drogpolicy vilket vi enkelt gjorde utan att något stort arbete lades ned. (Policy finns att tillgå på nätet som enkelt kan anpassas för en fotoklubb som vår). Ur kommunens perspektiv kan vi se motivet att inte ge bort allmänna medel utan att försäkra sig om det kommer till rätt ändamål. Detta var enkelt avklarat tycker vi.


Styrelsen avser därmed att lägga fram en dylika policy till medlemmarna. Vi tycker INTE att det utgör några byråkratiska hinder eller att ÖFK därmed skulle bli en mindre bra klubb att verka i. Snarare tvärt om då vi i styrelsen arbeta framåtriktat och gärna vill lägga fast i skrift hur interna rutiner fungerar. Exempel på detta är bildbedömningar, tävlingsverksamhet, utflykter och medlemsträffar etc.


Vi i styrelsen menar att en väl dokumenterad verksamhet underlättar i våra interna och externa kontakter och att det i förlängningen skapas en värdegrund att presentera då vi fortsatt kommer att möta kommuner och föreningar i vår omvärld.


Vi i styrelsen hoppas att vi här lyckas förklara bakgrunden till vårt arbete med sagda drogpolicy och att den kan antas på kommande årsmöte nu i mars. Att skriva en som vi upplever raljerande text som policy tycker vi inte är lämpligt. 

65 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Sippor igen

Ordförande har ordet

Nu kommer värmen och lövsprickningen har börjat. Snart är det dags att fånga det skira gröna med våra kameror. Redan nu har vi sett att många har hittat fina blommotiv. Vid senaste styrelsemöte utsågs

Comments


bottom of page